Investeren in Dubai is toegankelijk gemaakt voor iedereen en meer en meer mensen beginnen dit te beseffen. Investeren in Dubai is al mogelijk vanaf € 120.000. Als er nieuwbouw gekocht wordt dan zijn er verschillende betalingsplannen mogelijk. Sommige betalingsplannen maken het mogelijk om zelfs na oplevering, wanneer er al huurinkomsten gegenereerd worden, nog een restant te betalen over een vooraf afgesproken termijn. Het is in Dubai mogelijk om vastgoed te verkopen wanneer er 30% van het aankoopbedrag is betaald.

Het staat iedereen vrij vastgoed te kopen in Dubai op de locaties die hiervoor aangewezen zijn, op sommige locaties mag alleen door locals (Emirati) gekocht worden. Er hoeft geen bedrijf opgezet te worden en het vastgoed wordt volledig eigendom van de koper. Financiering vanuit een Emiratische bank is mogelijk. In Dubai mag maximaal 70% gefinancierd worden van een reeds bestaand gebouw.

In Dubai zijn om en nabij 10.000 “makelaars” werkzaam, waarvan meer dan de helft deze werkzaamheden verricht naast een fulltime baan. Veel mensen in Dubai behalen even snel hun RERA license (makelaarsdiploma) om zo, wanneer het van pas komt, kopers door te kunnen verwijzen naar ontwikkelaars. Het er maar even naast bijklussen als makelaar maakt dat een groot deel van de makelaars in Dubai niet precies weten wat zij doen. U als investeerder doet er goed aan om heel nauwkeurig onderzoek te verrichten wanneer u rechtstreeks zaken doet met een makelaar of ontwikkelaar in Dubai.

Wilt u zeker zijn van een zorgeloos aankooptraject, dan kan er het best zaken gedaan worden via een Nederlandse intermediair welke u begeleidt in het gehele aankoopproces.

Investeren in residentieel vastgoed in Dubai kan in nieuwbouw en in bestaande bouw.

Investeren in nieuwbouw

Investeren in nieuwbouw is interessant voor de investeerders die een lange termijn investering willen doen of voor investeerders die vastgoed willen flippen (hierover meer in een volgend blog). Nieuwbouw projecten hebben doorgaans een bouwtijd van 3 jaar, dit betekend dat er de eerste 3 jaar na aankoop geen direct rendement in de vorm van huurinkomsten gegenereerd wordt. Wel wordt er indirect rendement gegenereerd in de vorm van waardestijging. Zoals in een eerdere blog is vermeld worden de nieuwbouw projecten in de Dubai erg scherp in de markt gezet en stijgen de projecten gedurende de bouw steeds meer in waarde richting oplevering, dit komt omdat de woning bijna verhuurd kan gaan worden en zo ook direct rendement op zal gaan leveren.

De vanaf prijzen voor nieuwbouw variëren per locatie en de aankoopprijs kan betaald worden in termijnen. Deze termijnen variëren per project en per ontwikkelaar. Sommige projectontwikkelaars bieden hun projecten gemeubileerd aan. Investeerders betalen de aankoopsom aan een escrow account (derdengeldenrekening), welke beheerd wordt door de overheid. De ontwikkelaar ontvangt het geld pas nadat zij het project opgeleverd hebben. Dit dient als zekerheid voor de investeerder dat het project daadwerkelijk gebouwd gaat worden, en zo niet, dat zij het bedrag dat zij betaald hebben retour zullen ontvangen. Wanneer nieuwbouw gekocht wordt betaald de koper 4% aan de Dubai Land Department (DLD), dit zijn de kosten koper).

Investeren in bestaande bouw

Investeren in bestaande bouw is interessant voor investeerders die vanaf het moment van aankoop direct rendement in de vorm van huurinkomsten willen zien. De vanaf prijzen voor bestaande bouw variëren per locatie en de aankoopprijs kan NIET betaald worden in termijnen. Bestaande bouw wordt doorgaans niet gemeubileerd opgeleverd. De kosten koper bij het kopen van bestaande bouw ligt iets hoger dan bij nieuwbouw, er wordt 4% aan Dubai Land Department betaald, 2% makelaarskosten en relatief kleine bedragen voor het kadaster en advocaatskosten.

Alexandros Georgios | Vastgoedadviseur The Real Estagency Dubai

+31622876356 | info@therealestagency.nl

www.therealestagency.nl

20–09–2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *